Кудо / Каныш / Караш телефонлан марий сем-влак /  

Эрвел марий сем

Nokia

8g1 16g1 16a1 8c2 8c2 8c2 8d2 4e2 8g1 16g1 16a1 8c2 8c2 8c2 16c2 16g1 4a1 8g1 16g1 16a1 8c2 8c2 8c2 8d2 4e2 8g1 16g1 16a1 8c2 8c2 8c2 16c2 16g1 4a1

Motorola

G-2 G-1 A-1 C2 C2 C2 D2 E4 G-2 G-1 A-1 C2 C2 C2 C1 G-1 A-4 G-2 G-1 A-1 C2 C2 C2 D2 E4 G-2 G-1 A-1 C2 C2 C2 C1 G-1 A-4

Siemens

G2(1/8) G2(1/16) A2(1/16) C3(1/8) C3(1/8) C3(1/8) D3(1/8) E3(1/4) G2(1/8) G2(1/16) A2(1/16) C3(1/8) C3(1/8) C3(1/8) C3(1/16) G2(1/16) A2(1/4) G2(1/8) G2(1/16) A2(1/16) C3(1/8) C3(1/8) C3(1/8) D3(1/8) E3(1/4) G2(1/8) G2(1/16) A2(1/16) C3(1/8) C3(1/8) C3(1/8) C3(1/16) G2(1/16) A2(1/4)

Erikson

G g a +C +C +C D +E +E G g a +C +C +C +c g A A G g a +C +C +C D +E +E G g a +C +C +C +c g A A

Midi Эрвел марий сем (midi)

Теме дене кылдалтше ссылке-влак:
all 4SMS - тыште вес телефон-влаклан семым келыштараш лиеш
 

Mari.Uver@mail.ee