Кудо / Каныш / Караш телефонлан марий сем-влак /  

Юмын ÿдыр

Nokia

8d2 8g1 8d2 16- 16c2 8d2 8g1 8d2 16- 8c2 16- 16c2 16c2 8c2 8d2 8c2 8#a1 4d2 16- 16d1 16d1 8#a1 16- 8g1 16- 16d1 16d1 8#a1 16- 8g1 16- 16g1 16g1 8c2 8c2 8c2 16g1 16#a1 4#a1 8d2 8g1 8d2 16- 16c2 8d2 8g1 8d2 16- 8c2 16c2 16c2 8c2 8d2 8c2 8#a1 8d2 8- 16d1 16d1

Motorola

D2 G-2 D2 R1 C1 D2 G-2 D2 R1 C2 R1 C1 C1 C2 D2 C2 A#-2 D4 R1 D-1 D-1 A#-2 R1 G-2 R1 D-1 D-1 A#-2 R1 G-2 R1 G-1 G-1 C2 C2 C2 G-1 A#-1 A#-4 D2 G-2 D2 R1 C1 D2 G-2 D2 R1 C2 C1 C1 C2 D2 C2 A#-2 D2 R2 D-1

Siemens

D3(1/8) G2(1/8) D3(1/8) P(1/16) C3(1/16) D3(1/8) G2(1/8) D3(1/8) P(1/16) C3(1/8) P(1/16) C3(1/16) C3(1/16) C3(1/8) D3(1/8) C3(1/8) Ais2(1/8) D3(1/4) P(1/16) D2(1/16) D2(1/16) Ais2(1/8) P(1/16) G2(1/8) P(1/16) D2(1/16) D2(1/16) Ais2(1/8) P(1/16) G2(1/8) P(1/16) G2(1/16) G2(1/16) C3(1/8) C3(1/8) C3(1/8) G2(1/16) Ais2(1/16) Ais2(1/4) D3(1/8) G2(1/8) D3(1/8) P(1/16) C3(1/16) D3(1/8) G2(1/8) D3(1/8) P(1/16) C3(1/8) C3(1/16) C3(1/16) C3(1/8) D3(1/8) C3(1/8) Ais2(1/8) D3(1/8) P(1/8) D2(1/16)

Erikson

D G D p +c D G D p +C p +c +c +C D +C # D D p d d # p G p d d # p G p g g +C +C +C g # # # D G D p +c D G D p +C +c +c +C D +C # D p d

Midi Юмын ўдыр (midi)

Теме дене кылдалтше линк-влак:
all 4SMS - тыште вес телефон-влаклан семым келыштараш лиеш
 

Mari.Uver@mail.ee